Rata 7 Sarja 4 20.08.2019 19:01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X   X   7 1 X                        
20 47 65 73 83          
Pelaaja1 Sar 401 Yht 484
X   9 / X   6 /                          
20 40 60 70            
Pelaaja2 Sar 414 Yht 484