Ajankohtaisia kilpailuja: Merk3 MAB/CD, Vet. Merk3, Hellas ByaNytt Games, Mini Tour MAB Fin