Veterantisdag – ändrade tider

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Yleinen

På begäran av VBF har veteranernas höstmöte den 19.12 beslutat att flytta fram starttiderna med en timme:
Grupp 1: 10.00 (tidigare 9.00)
Grupp 2: 11.00 (tidigare 10.00)
Grupp 3: 12.00 (tidigare 11.00)

Förändringen är gjord för att förbättra utnyttjandegraden av bowlinghallen. Vi hoppas att detta inte orsakar problem för våra veteranbowlare och att alla kan fortsätta med dessa viktiga tisdagstimmar.
Denna nya tidtabell körs på prov under januari och beslut om resten av vårsäsongen tas i slutet av månaden.