Päivitys/Uppdatering: Veteraanitiistai-Veterantisdag

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Yleinen

Veteraanitiistain lähdöt on VKL:n hallitiksen kokouksessa 21.2 päätetty pitää toistaiseksi seuraavina:
1. ryhmä Klo 10.00
2. ryhmä Klo 11.00
3. ryhmä Klo 12.00
Palautteena on saatu tietää, että muutama keilaaja on joutunut jättämään nämä lähdöt. Tämä on valitettavaa mutta varsinkin resurssitilanteen ja keilahallin optimaalisen käytön kannalta tehty muutos oli tärkeä.

VKL Hallitus/Stefan Slotte

Veterantisdagens starter har på VBF:s styrelsemöte 21.2 beslutats att hållas i sin nuvarande form:
– Grupp 1 kl. 10.00
– Grupp 2 kl. 11.00
– Grupp 3 kl. 12.00

Några bowlare har tyvärr inte kunnat fortsätta med dessa tidtabeller. Pga. särskilt nuvarande resurssituation och en optimal användning av öppethållningstiderna är detta beslut viktigt.

VBF Styrelse/Stefan Slotte